Constitution of Zimbabwe 2013 (PDF Format) Shangani

NOTE by Veritas
This is a translation of the original 2013 text of the Constitution of Zimbabwe.
It does not include amendments made by Acts of Parliament in 2017 and 2021;
the validity of those Acts is still the subject of litigation in the Constitutional Court.
 


NAWU

Ku sula no siva Vumbiwa bya tiko ra Zimbabwe.
WU VEKIWEKE hi Murhangeri wa Tiko na Phalamente ya Zimbabwe.
1 Nhlokomhakantsongo
Nawu wu nga tshahiwa wu ri Nawu wo Antswisiwa (wa vumakumembirhi) Wa Vumbiwa bya Tiko ra Zimbabwe 2013.
2 Nhlamuselo
Eka Nawu lowu—
“Vumbiwa lebyi nga kona” swi vula Vumbiwa bya tiko ra Zimbabwe lebyi nga sungula ku tirha siku ra 18 Dzivamusoko 1980, ta hi laha wu antswisisiweke hakona;
“Vumbiwa lebyintshwa” swi vula Vumbiwa bya Zimbabwe lebyi nga ka Nongonoko.

Download File 🔗: 

Tags: